SERVISNÁ ČINNOSŤ

Firma KLIMATI je poskytovateľom komplexných riešení pre všetky požiadavky na servis priemyselnej automatizácie. V predmete činnosti je projekčná príprava, dodávka, realizácia, servis, vypracovávanie internej dokumentácie. Vykonávame servis vzduchotechnických celkov, meracej a regulačnej techniky, manipulačnej techniky, elektro a strojnej časti zariadení a pod.

Zabezpečujeme:
  • rýchlu obnovu prevádzkyschopnosti zariadení
  • zvýšenie a predĺženie spoľahlivosti zariadení
  • profylaktickú a preventívnu údržbu automatizačných zariadení

Zameriavame sa na chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel, kde sme z pohľadu servisu veľmi pružná, flexibilná a rastovo spoľahlivá spoločnosť.

Vykonávame revízie vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkov (v rozsahu vyhlášky 508/2009 Z.z.), ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami.

Vykonávame meranie, nastavenie, validácie a revalidácie čistých klimatizovaných priestorov podľa triedy čistoty ISO14644, meranie tlakových spádov a tlakových strát, regenerácia priestoru, integrita Hepa-filtrov, laminárne prúdenie vzduchu a kalibráciu veličín v kalibračnom laboratóriu.

Firma prevádza školenie na nízko a vysokozdvižných vozíkov a technické kontroly a servis NZV a VZV.
Správa a údržba VZT zariadení
Správa a údržba VZT zariadení

Prístroje kalibračného laboratória
Prístroje kalibračného laboratóriaSpráva a údržba vzduchotechnických zariadení

Sanitácia jednotiek, servisné prehliadky klimatizačných jednotiek, chladiacich kompresorov, meranie vzduchových výkonov, zaregulovanie VZT systémov, programovanie podcentrál BPS a softvérové práce na riadiacom systéme VISONIK Siemens.

Meranie a validácia čistých priestorov

Meranie množstva vzduchu, vzduchové výkony, rozloženie teploty a relatívnej vlhkosti, meranie tlakových spádov, tlakových strát, integrity a tesnosti HEPA filtrov, meranie počtu častíc a tried čistoty ISO14644, meranie doby regenerácie priestoru, dymové skúšky, meranie laminárnych boxov, meranie intenzity osvetlenia, vypracovanie protokolov o meraní a validačnej správy.

 
Kalibračné laboratórium

Vykonávame kalibrácie:
  • Aktívnych a pasívnych snímačov teploty (0 - 50 °C) v troch bodoch alebo podľa dohody,
  • Relatívnej vlhkosti v dvoch bodoch (33% Rh a 75.3% Rh),
  • Tlaku a tlakovej diferencie (do 2000 Pa),
  • Regulátorov tlaku, zobrazovacích jednotiek

Nízkozdvižné
a vysokozdvižné vozíky

  • Školenie osôb
  • Technické kontroly
  • Servis (KOMATSU, DESTA, BALCANCAR, TOYOTA)
 
© 2014 KLIMATI All rights reserved.

KLIMATI - ČP, spol. s r.o.

IČO: 34112421
DIČ: 2020397313
IČ DPH: SK2020397313

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 814/T


 
 
+421 33 736 1910


Železničná 17
920 01 Hlohovec
Slovensko

P.O.BOX 15

   Počet návštev dnes: 00018   Celkom: 202041