ČISTÉ PRIESTORY A KLIMATIZAČNÉ CELKY

Čisté priestory

Čisté priestory pre farmaceutickú výrobu, operačné sály, laboratóriá a mikroelektroniku zabezpečujeme komplexne od projektu, dodávky, montáže a merania, až po záručný a pozáručný servis. Čisté priestory pozostávajú z: podhľadov (kazetových, tlakových), čistých nástavcov, svietidiel, sendvičových panelov (plné, presklené, PUR, protipožiarne), dverí (jednokrídlových, dvojkrídlových, posuvných), nábytku a technológie.

Čistý priestor podľa nových EN noriem je priestor, v ktorom je koncentrácia častíc vznášajúcich sa vo vzduchu riadená, ktorý je tak konštruovaný a používaný, že počet do priestoru zavlečených, v priestore vzniknutých a usadených častíc je minimálne možný a iné s čistotou súvisiace parametre ako teplota, vlhkosť a tlak sú podľa potreby riadené.

STN EN ISO 14644 sa skladá s celkove siedmich častí, pričom nie všetky sú v súčasnosti zavedené. Jednotlivé časti sú:

1 - Klasifikácia čistoty vzduchu
2 - Skúšanie a sledovanie ako dôkaz o pokračujúcej zhody
3 - Metóda vyhodnotenia a merania
4 - Plánovanie, vyhotovenie, a prvé uvedenie do prevádzky
5 - Prevádzka
6 - Pojmy
7 - Zariadenia na oddelenie čistých priestorov


Základom každého čistého priestoru / clean room je vytvoriť bezprašné prostredie s najvyššími hygienickými požiadavkami. Je tvorený prvkami, ktoré ho musia hermeticky odizolovať od vonkajšieho prostredia. Koncentrácia častíc v priestore je regulovaná, tak aby spĺňal triedu čistoty.
Čistotu a reguláciu týchto prostredí zabezpečujú výkonné klimatizačné zariadenia s kvalitnou filtráciou na vstupe (nasávanie vzduchu) aj na výstupe (výstup čistého vzduchu do priestoru).

Vzduchotechnika

Výroba, dodávka, montáž hranatého a kruhového vzduchotechnického potrubia, izolácie a zariadení, dodávka a montáž klimatizácie. VZT potrubie je testované na tesnosť a mechanickú bezpečnosť v technickom skúšobnom ústave Piešťany.
Čisté priestory: operačný sál
Čisté priestory:
operačný sál
 

Priemysel, kde je čistý
priestor výhodou (nutnosťou)

 • elektrotechnický priemysel (výroba LCD TV, PC, mobilných telefónov, elektroniky do áut a inej citlivej elektroniky)
 • farmaceutický priemysel (výroba liekov, infúzií, ampuliek, obalov a iné)
 • zdravotníctvo (operačné sály, laboratória, výskumné ústavy a iné)
 • veterina (operačné sály, výskumné ústavy, laboratória a iné)
 • virologické a mikrobiologické laboratória (SAV a iné)
 • textilný priemysel (výroba odevov pre nemocnice a iné čisté priestory)
 • potravinársky priemysel (spracovanie mäsa a rôzne iné výroby)

Čisté priestory
vybrané referencie:

 • Pharmagal Bio, spol.s.r.o., Nitra
 • Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec
 • Biotika, a.s. Slovenská Ľupča
 • Zentiva, a.s. Praha, CZ
 • Fakultná nemocnica Brno, CZ
 • Fakultná nemocnica Plzeň, CZ
 • Univerzita Linz, Rakúsko

Technická špecifikácia potrubia:

 • potrubie skupiny I.
  Vetranie, klimatizácia a odsávanie vzdušín bez mechanických a chemických prímesí do teploty 80°C
 • potrubie skupiny II.
  odsávanie vzdušín s mierne abrazívnymi prímesami a do teploty 300°C
 • potrubie skupiny III.
  Odsávanie vzdušín s abrazívnymi prímesami a nízkotlakú pneumatickú dopravu do teploty 350 °C

Vzduchotechnika
vybrané referencie:

 • Pharmagal Bio, spol.s.r.o., Nitra
 • Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec
 • Biotika, a.s. Slovenská Ľupča
 • Bakpreparat Moskva, Rusko
 
© 2014 KLIMATI All rights reserved.

KLIMATI - ČP, spol. s r.o.

IČO: 34112421
DIČ: 2020397313
IČ DPH: SK2020397313

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 814/T


 
 
+421 33 736 1910


Železničná 17
920 01 Hlohovec
Slovensko

P.O.BOX 15

   Počet návštev dnes: 00079   Celkom: 197354